افزایش های اشتباه در ساختمان
صفحه اصلی جستجو تماس با ما ثبت کالا

افزایش های اشتباه در ساختمان

[ مشاهده نسخه اصلي ]

برخی مهندسان به اشتباه معتقدن که افزایش در برخی ابعاد و پاامترها میتواند به ایمنی و بهبود شرایط ساخت کمک کند این در حالیست که این افزایش های بدون حساب وکتاب نه تنها مفید نبوده بلکه عاملی در جهت افت کیفیت خواهد بود 


افزایش سایز ستون ها :

 این کار سبب افزایش سختی ستون و در نتیجه افزایش بار جانبی وارده به آن ستون وکاهش باروارده به ستون های دیگر شده در نتیجه علاوه بر غیر اقتصادی شدن خود می تواند باعث بحرانی شدن برخی اعضا شود.

در آیین نامه هیچ محدودیتی برای حداکثر فاصله بین ستونها نداریم. 
فاصله باید به گونه ای انتخاب شود که ضمن رعایت محدودیتهای اجرایی از لحاظ ضوابط معماری ابعاد تیرها و ستونها پس از محاسبه مقادیری معقول و اقتصادی در بیاید و البته تا آنجا که ممکن است مقاطع هم تیپ باشند که اجرای آن راحتتر باشد. 
برای هر پروژه با توجه به شرایط خاص آن پروژه میتوان فواصل مناسب ستونها را تعیین کرد و به طور کلی نمیتوان بگوییم که مثلآ فلان مقدار برای فاصله ستونها خوب است یا بد. 
در هر صورت کم شدن دهانه ستونها تا دهانه هایی بین 4 تا 5 متر معمولا مناسب و معقول است و باعث اقتصادی شدن طرح میشود. هر چند که همانطور که گفتم نمیتوان حکم کلی در این زمینه داد. 
در زمینه ستونگذاری هم آیین نامه خاصی وجود ندارد. ولی میتوان به نکات زیر توجه کرد: 
1- تا آنجا که ممکن است تعداد آکسها به حداقل برسد 
2- فاصله بین دهانه ها تقریبآ مساوی و عددی معقول باشد 
3- محدودیتهای معماری رعایت گردد. مثلا تا آنجا که ممکن است وسط سالنها ستون قرار نگیرد، ستونها در پارکینگ مشکلی برای عبور و مرور ماشینها ایجاد نکنند و .... 
4- دور راه پله ها و گوشه های ساختمان جاهایی هستند که معمولآ نیاز به ستون دارند و باید در این محلها ستون تعبیه شود 
5- ستونگذاری باید به گونه ای باشد که تا آنجا که ممکن است طول طره ها به حداقل برسد و ترحیحآ به گونه ای اجرا شوند که بدون ایجاد اشکال در معماری بتوان از دستک برای اجرای کنسولها استفاده کرد 
6- برای سیستم مقاوم جانبی در اکثر موارد بادبندها هستند باید پیش بینی لازم انجام شود به گونه ای که بتوان بادبندها را در داخل تیغه ها اجرا نمود و البته ترجیحآ پلهای اصلی در داخل تیغه ها قرار گیرند که در صورت زیاد بودن ارتفاع آنها در داخل تیغه ها پنهان شوند 
و.... 
توجه کنید که تمام موارد بالا نمیتواند همزمان با هم همیشه برقرار شوند و باید بهترین حالت با کمترین ایراد را در نظر گرفت
مطابق ضوابط شکلپذیری، حداقل فاصله بین دو ستون نمی تواند از چهار برابر ارتفاع تیر بین دو ستون کمتر اختیار شود، برای حداکثر فاصله در صورت جواب گرفتن از خیز تیر و تغییر شکلهای سازه محدودیت خاصی وجود ندارد (به لحاظ طراحی) ولی می بایست مسائل اجرائی را نیز در نظر گرفت. 
مثلاً برای یک دهانه 15 متری می توان یک تیر بتن آرمه به ارتفاع 90 سانتیمتر و عرض 60 سانتیمتر طراحی نمود ولی وزن خود تیر در این طول 15 متری حدود 20 ton می شود که مهارکردن قالب آن و شمع بندی زیر آن کار راحتی نیست! بماند که کل سقف می بایست قالب بندی گردد و همچنین مسائل مربوط به خیز منفی تیرها و .... نیز می بایبست رعایت گردد... 

 

افزایش سایز تیرها :

علاوه بر مشکلات گفته شده برای ستون ها ،افزایش محاسبه نشده سایز تیر ها میتواند باعت ایجاد مسیله تیر قوی ستون ضعیف شده که در نتیجه آن در مواقع بحران مفصل پلاستیک بجای تیر در ستون رخ میدهد و خود عاملی خطرناک برای سازه بشمار می آید.

اگر برخی طبقات با هم تیپ باشند این کار را کافیست که برای یکی از آنها انجام دهیم. در انجام این کار لازم است به نکات زیر توجه نمایید : 1- ترسیم تیرها بهتر است که در لایه ای جداگانه از اتوکد انجام شود 2- به هر ستون حداقل دو تیر در دو راستای متعامد یا تقریباً متعامد متصل نمایید. 3- در محیط طبقه به صورت دور تا دور باید تیر ترسیم کنیم 4- دور داکتهای مربوط به نورگیر و آسانسور حتماً باید تیرریزی انجام شود. اگر اتصال تیر به ستون در این قسمتهای امکانپذیر نباشد باید این تیرها را به پلها اتصال داد. به هر حال در تمامی لبه های داکتها باید تیر وجود داشته باشد. برای داکتهای کوچک تاسیساتی و مشابه ( با ابعادی کمتر از 0.5 متر ) نیازی به تیرریزی نیست. 5- از داخل فضاهای خالی ( مثل داکتها و نورگیرها) بدون هماهنگی مهندس معمار تیری عبور ندهید. 6- در قسمتهای طره بهتر است در صورت امکان و عدم مشکل در معماری از دستک استفاده نماییم. در غیر این صورت اگر از قاب ساده ساختمانی استفاده کرده ایم بهتر است که اجرای طره را به صورت تیر خورجینی اجرا نماییم. در قابهای خمشی قسمت طره میتواند با تیر طره با اتصال گیردار به ستون اجرا شود. 7- حتی الامکان از تیرهای خورجینی استفاده ننمایید ( جز درمورد تیرهای طره که در بالا توضیح داده شد ) 8- به تیرریزی راه پله باید دقت کافی داشت. قبل از تیرریزی این قسمت باید به نقشه های معماری دقت کافی کرد و جهت حرکت در پله و موقعیت پاگرد را مشخص نمود. 9- بعد از پایان تیرریزی طبقات هر یک از پلانهای تیرریزی را که در لایه ای جداگانه ترسیم کرده اید به صورت بلوک در بیاورید و بر روی هر یک از پلانها کپی نمایید ( بهتر است اساساً ترسیم پلانهای تیرریزی مستقیماً روی پلانهای معماری انجام شود و سپس از کپی گرفته شود ).

افزایش تعداد میلگردها :

این مسیله علاوه بر امکان ترد شدن مقطع می تواند باعث تراکم بیش از حد میلگرد شده و مانع بتن ریزی مناسب شود هم چنین تراکم بالا باعث ایجاد مشکل در عمل ویبره کردن بتن خواهد شد .

منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میل‌گردهای آرماتوربندی.

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

افزایش سایز بادبندها :

 این عمل موجب افزایش سختی بادبند مورد نظر و در نتیجه افزایش نیروی وارده به آن شده در حالی که ورق های اتصال آن و جوشها برای این افزایش نیرو طراحی نشده و در نتیجه امکان پارگی ورق ها و شکست جوش ها بوجود می آید-علاوه بر این با بجابجایی مرکز سختی امکان تشدید مسیله پیچش در سازه بوجود خواهد امد که خود عامل بحرانی کننده سازه می باشد.

مهار بند یا بادبند یک عضو سخت کنند سازه در برابر نیروهای جانبی همانند باد یا نیروی زلزله می باشد.به دلیل اجرای سریع نسبت به دیوار برشی عمومیت خاصی بین عامه پیدا کرده،اما جرای ناصحیح نتنها سبب پایداری بلکه سبب پیچش می گردد.
انواع باد بند:مطابق پیوست 2 آینن نامه 2800 انواع مهاربندها به صورت زیر می باشد.
1- مهاربند ضربدری:این نوع مهاربند که به همکاربند همگرا نیز معروف می باشد،حالتی است که دو عضو مهاربند به صورت قطری زوایای متقابل یک دهانه را به هم متصل نمایند.
2- مهاربند قطری:حالتی که فقط یک قطر داخل چشمه وجود داشته باشد.
3- مهاربند ٧ و ٨ :در این نوع مهاربندها،دو عضو مهاربند بر روی یک گره در رو و یا زیر تیر با یکدیگر متقارب باشند.
4- مهاربند K :در این نوع مهاربند،یک جفت مهاربند در یک طرف ستون قرار می گیرند و یکدیگر را در نقطه ای بر روی ستون قطع می نمایند.
باد بندهای هم محور: در سيستم بادبندي هم محور طراحي تيرها در دهانه هاي بادبندي همانند ديگر تيرهاي معمولي وتحت بارهاي ثقلي انجام مي پذيرد و در تركيب بار زلزله نيروي قابل توجهي در اين تيرها ايجاد نميشود ؛ اما در سيستم برون محور علاوه بر برش و لنگرهاي بارهاي ثقلي ، در تركيب بار زلزله ودر اثر نيروهاي محوري ايجاد شده در بادبندها يك سري لنگر و برش اضافي در اين تيرها ايجاد مي شود و باعث بحراني شدن تركيب بار زلزله براي طراحي اين تيرها مي شود . معمولاً محل بحراني در اين تيرها محل اتصال بادبند به تير مي باشد و در اين محل عموماً احتياج به ورق تقويتي بال بالا وپايين مي باشد.
طراحي تيرچه ارتباطي :يكي از مهمترين و حساسترين مسايل در سيستم برون محور ، طراحي تيرچه ارتباطي مي باشد ؛ مساله اي كه اكثر طراحان به راحتي از كنار آن ميگذرند. برخي از مسايلي كه در طراحي تيرچه ارتباطي بايد به آن توجه نمود ، به شرح زير مي باشد:
1- مطابق آيين نامه(( تيرچه ارتباطي بايد تمامي شرايط مقطع فشرده را دارا باشد.)) به اين ترتيب در صورت عدم استفاده از مقاطع نورد شده و استفاده از مقاطع ساخته شده (تيرورق) بايد محدوديتهاي مقطع فشرده در آن رعايت شود و مخصوصاً اتصال بال و جان تيرورق (حداقل در قسمت تيرچه ارتباطي) بايد با جوش پيوسته (ونه جوش منقطع) انجام گيرد. ضمن آنكه بايد توجه داشت كه جوش اتصال بال به جان بايد در برابر تنشهاي برشي موجود كفايت لارم را داشته باشند.(اين مساله در تيرچه هاي ارتباطي كوتاه كه معمولاً به صورت برشي عمل نموده و داراري برشهاي زيادي هستند بسيار حساستر ميباشد.)
2- مطابق آيين ئامه ((جان قطعه رابط بايد از يك ورق تك بدون هرگونه ورق مضاعف كننده تشكيل يابد و هيچگونه بازشويي نبايد در جان قطعه رابط تعبيه شود.)) به اين ترتيب همانطور كه مشخص است استفاده از مقاطع دوبل (به علت وجود بيش از يك جان ) و مقاطع زنبوري (به علت وجود سوراخ در جان ) براي قطعه رابط از نظر آيين نامه يك امر كاملاً مردود مي باشد؛ امري كه متاسفانه بسيار معمول مي باشد. گاهي ديده شده است كه برخي طراحان براي قطعه رابط از مقطع زنبوري استفاده نموده و تمامي سوراخها را در قسمت تيرچه ارتباطي به وسيله ورق تقويتي جان مي پوشانند، كه اين مساله نيز به اين دليل كه ورق تقويتي جان به نوعي يك ورق مضاعف كننده مي باشد، از نظر آيين نامه مردود ميباشد. پيشنهاد ميشود كه در صورت عدم جوابگويي مقاطع نورد شده تك براي اين تيرها، طراحان از مقطع I شكل و به صورت تيرورق و با جوش پيوسته جان وبال در قسمت قطعه رابط استفاده نمايند و به هيچ وجه از مقاطع دوبل وزنبوري استفاده ننمايند.
3- مطابق آيين نامه ((در انتهاي قطعه رابط كه عضو قطري به آن متصل است، بايد سخت كننده جان در تمام ارتفاع ، در دو طرف قرار داده شود.)) يكي از شايعترين ايرادات در طراحي قطعه رابط همين مساله ميباشد ، كه طراحان بايد به اين مساله توجه بيشتري نمايند. اين مساله به غير از سخت كننده هاي مياني قطعه رابط ميباشد كه لزوم قرارگيري يا عدم قرارگيري آنها بايد توسط طراحان مورد بررسي قرار گيرد. 
طراحي عضو قطري (بادبند):طراحي عضو قطري در اين سيستم مشابه سيستم هم محور ميباشد با اين تفاوت كه طبق آيين نامه ((هر بادبند بايد داراي مقاومت فشاري 1.5 برابر نيروي محوري نظير مقاومت خمشي قطعه رابط باشد.)) با توجه به اينكه در حالت طراحي معمولي مقاومت فشاري بادبند و مقاومت خمشي قطعه رابط به همديگر نزديك ميباشند ، رعايت اين بند باعث بالا رفتن سطح مقطع بادبند تا حدود 50 درصد نسبت به طراحي حالت معمولي در اين سيستم ميشود؛ ضمن آنكه بايد توجه داشت كه در اين سيستم به دليل آنكه معمولاً زاويه بادبندها با افق نسبت به سيستم هم محور بيشتر مي باشد ، نسبت به سيستم هم محور نيروي محوري بيشتري در بادبندها ايجاد مي شود.
نتيجه گيري:استفاده صحيح از اين سيستم بادبندي باعث شكلپذيري بيشتر سازه و كاهش برش پايه زلزله ميشود ؛ اما در طراحي اين بادبندها بايد دقت كافي در جهت رعايت كليه نكات آيين*نامه اي چه از طرف طراحان و چه از طرف دستگاههاي نظارتي انجام پذيرد. طراحي صحيح اين بادبندها منجر به بادبندها و تيرهايي سنگينتر از حالت بادبند هم محور مي شود ؛ به همين جهت پيشنهاد مي شود كه طراحان حتي الامكان از اين سيستم به عنوان اولين گزينه استفاده ننمايند.
بادبندهای برون محور (EBF) و برخی ایرادات در طراحی این بادبندها
نوع جديدي از بادبندها كه به تازگي استفاده از آن رو به افزايش مي باشد سيستم بادبندي خارج از محور1(EBF) ميباشد. اما متاسفانه اكثر طراحان آشنايي اندكي با نحوه طراحي اين سيستم بادبندي دارند.و اكثرا” به اين سيستم به چشم يك بادبند پرده اي و در جهت تطبيق با نقشه معماري (به طور مثال در محل در و پنجره )نگاه مي*شود ؛ به همين جهت به نظر مي رسد لازم باشد كه در اين زمينه بحث بيشتري انجام گيرد.
در طرح و محاسبه شكلهاي مشبك و خرپاها تاكيد بر اين نكته هست كه تلاشهاي به وجود آمده همه به صورت نيروهاي محوري باشند و امتداد محور اعضاي جمع شده در يك گره تا حد امكان در يك نقطه تلاقي نمايد تا از به وجود آمدن لنگرهاي خمشي جلوگيري شود. تحقيقات سالهاي اخير در طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله نشان داده كه با طرح مهاربندي خارج از مركز، در سازه هاي فولادي مي توان مزايايي در تامين شكلپذيري سازه و اطمينان بر رفتار آن در زلزله به دست آورد. چنانچه در شكل (1) ديده مي شود مهاربندي خارج از محور به اين ترتيب به عمل مي آيد كه طراح به ميل خود مقداري خروج از مركز (e) را در مهاربنديهاي نوع 7 و8 (و يا انوا ع ديگر) تعبيه مي كند ، به طوري كه لنگر خمشي و نيروي برشي در طول كوتاهي از تير (يعنيe) كه به نام تيرچه ارتباطي (Linkbeam) ناميده مي شود به وجود آيد. تيرچه ارتباطي ممكن است در اثر لنگر خمشي به جاري شدن برسد؛ در اين صورت ارتباط را خمشي(Momentlink) ميگويند ويا اينكه اگر طول (e) خيلي كوتاه باشد جاري شدن در برش اتفاق افتد كه در اين صورت ارتباط را برشي(Shear link) مي نامند. به اين ترتيب مي توان با كنترل شكلپذيريي تيرچه ارتباطي، شكلپذيري قابل اطميناني براي كل سازه ، درزلزله به دست آورد. مطابق آيين نامه 2800 ضريب شكلپذيري براي اين سيستم سازه اي R=7 ميباشد، كه در مقايسه با سيستم هم محور R=6)) حدود 15 درصد شكلپذيرتر ميباشد ، كه همين مساله باعث كاهش برش پايه زلزله به همين ميزان مي شود.
تركيب اين سيستم با سيستمهاي سازه اي ديگر:
الف: تركيب در پلان:در بسياري از موارد ديده شده است كه طراحان در يك طبقه در يك يا چند دهانه از سيستم خارج از محور و در يك يا چند دهانه ديگر به موازات بادبندهاي نوع اول از بادبندهاي هم محور استفاده نموده اند. در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه از آنجايي كه نوع رفتار اين سيستم با سيستم هم محور متفاوت مي باشد، اساساً استفاده از اين سيستم در تركيب با سيستم هم محور در يك جهت و يك پلان كاملاً مردود ميباشد و باعث ايجاد رفتارهاي غير متعارف در سازه در هنگام زلزله ميشود؛ به همين جهت به طراحان توصيه ميشود كه اگر تمايل به استفاده از اين نوع سيستم بادبندي دارند ، در پلان، تمامي دهانه هاي بادبندي را به صورت خارج از محور طراحي نمايند . البته اين مساله مانع استفاده از تركيب اين سيستم با سيستم قاب خمشي به صورت سيستم دوگانه و ضريب رفتار R=7.5 و يا استفاده از يك سيستم مقاوم متفاوت در جهت متعامد با جهتي كه از سيستم برون محور استفاده شده است ، نمي باشد.
ب: تركيب در ارتفاع:در اين زمينه نيز در موارد بسياري ديده شده است كه طراحان در يك دهانه بادبندي خاص در برخي طبقات (عموماً بنا به ملاحظات معماري) از سيستم خارج از محور استفاده كرده و باقي طبقات را به صورت بادبند هم محور طراحي نموده اند. در اينجا نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه آيين نامه2 تركيب اين سيستم با سيستمهاي ديگر را در ارتفاع، به طور كامل ممنوع كرده است ، مگر در موارد زير:
1- براي بادبندهاي برون محور بالاتر از 5 طبقه ميتوان بادبند طبقه آخر را به صورت هم محور و بدون تيرچه ارتباطي طراحي نمود.
2- طبقه اول يك بادبند برون محور بيش از 5 طبقه مي تواند هم محور باشد به شرط آنكه بتوان نشان داد كه ظرفيت الاستسك آن 50 درصد بزرگتر از ظرفيت تسليم طبقه بالاتر از طبقه اول باشد.
طراحي تير در دهانه بادبندي: در سيستم بادبندي هم محور طراحيتيرها در دهانه هاي بادبتدي همانند ديگر تيرهاي معمولي وتحت بارهاي ثقلي انجام ميپذيرد و در تركيب بار زلزله نيروي قابل توجهي در اين تيرها ايجاد نميشود ؛ اما درسيستم برون محور علاوه بر برش و لنگرهاي بارهاي ثقلي ، در تركيب بار زلزله ودر اثرنيروهاي محوري ايجاد شده در بادبندها يك سري لنگر و برش اضافي در اين تيرها ايجادمي شود و باعث بحراني شدن تركيب بار زلزله براي طراحي اين تيرها مي شود . معمولاًمحل بحراني در اين تيرها محل اتصال بادبند به تير مي باشد و در اين محل عموماًاحتياج به ورق تقويتي بال بالا وپايين مي باشد.
طراحي تيرچه ارتباطي :يكي ازمهمترين و حساسترين مسايل در سيستم برون محور ، طراحي تيرچه ارتباطي مي باشد ؛مساله اي كه اكثر طراحان به راحتي از كنار آن ميگذرند. برخي از مسايلي كه در طراحيتيرچه ارتباطي بايد به آن توجه نمود ، به شرح زير مي باشد:
1- مطابق آيين نامه(( تيرچه ارتباطي بايد تمامي شرايط مقطع فشرده را دارا باشد.)) به اين ترتيب در صورتعدم استفاده از مقاطع نورد شده و استفاده از مقاطع ساخته شده (تيرورق) بايدمحدوديتهاي مقطع فشرده در آن رعايت شود و مخصوصاً اتصال بال و جان تيرورق (حداقل درقسمت تيرچه ارتباطي) بايد با جوش پيوسته (ونه جوش منقطع) انجام گيرد. ضمن آنكه بايدتوجه داشت كه جوش اتصال بال به جان بايد در برابر تنشهاي برشي موجود كفايت لارم راداشته باشند.(اين مساله در تيرچه هاي ارتباطي كوتاه كه معمولاً به صورت برشي عملنموده و داراري برشهاي زيادي هستند بسيار حساستر ميباشد
2- مطابق آيين ئامه ((جان قطعه رابط بايد از يك ورق تك بدون هرگونه ورق مضاعف كننده تشكيل يابد وهيچگونه بازشويي نبايد در جان قطعه رابط تعبيه شود.)) به اين ترتيب همانطور كه مشخصاست استفاده از مقاطع دوبل (به علت وجود بيش از يك جان ) و مقاطع زنبوري (به علتوجود سوراخ در جان ) براي قطعه رابط از نظر آيين نامه يك امر كاملاً مردود مي باشد؛امري كه متاسفانه بسيار معمول مي باشد. گاهي ديده شده است كه برخي طراحان براي قطعهرابط از مقطع زنبوري استفاده نموده و تمامي سوراخها را در قسمت تيرچه ارتباطي بهوسيله ورق تقويتي جان مي پوشانند، كه اين مساله نيز به اين دليل كه ورق تقويتي جانبه نوعي يك ورق مضاعف كننده مي باشد، از نظر آيين نامه مردود ميباشد. پيشنهاد ميشودكه در صورت عدم جوابگويي مقاطع نورد شده تك براي اين تيرها، طراحان از مقطع I شكل وبه صورت تيرورق و با جوش پيوسته جان وبال در قسمت قطعه رابط استفاده نمايند و بههيچ وجه از مقاطع دوبل وزنبوري استفاده ننمايند.
3- مطابق آيين نامه ((در انتهايقطعه رابط كه عضو قطري به آن متصل است، بايد سخت كننده جان در تمام ارتفاع ، در دوطرف قرار داده شود.)) يكي از شايعترين ايرادات در طراحي قطعه رابط همين مسالهميباشد ، كه طراحان بايد به اين مساله توجه بيشتري نمايند. اين مساله به غير از سختكننده هاي مياني قطعه رابط ميباشد كه لزوم قرارگيري يا عدم قرارگيري آنها بايد توسططراحان مورد بررسي قرار گيرد.
طراحي عضو قطري (بادبند):طراحي عضو قطري در اينسيستم مشابه سيستم هم محور ميباشد با اين تفاوت كه طبق آيين نامه ((هر بادبند بايدداراي مقاومت فشاري 1.5 برابر نيروي محوري نظير مقاومت خمشي قطعه رابط باشد.)) باتوجه به اينكه در حالت طراحي معمولي مقاومت فشاري بادبند و مقاومت خمشي قطعه رابطبه همديگر نزديك ميباشند ، رعايت اين بند باعث بالا رفتن سطح مقطع بادبند تا حدود 50 درصد نسبت به طراحي حالت معمولي در اين سيستم ميشود؛ ضمن آنكه بايد توجه داشت كهدر اين سيستم به دليل آنكه معمولاً زاويه بادبندها با افق نسبت به سيستم هم محوربيشتر مي باشد ، نسبت به سيستم هم محور نيروي محوري بيشتري در بادبندها ايجاد ميشود.
نتيجه گيري:استفاده صحيح از اين سيستم بادبندي باعث شكلپذيري بيشتر سازه وكاهش برش پايه زلزله ميشود ؛ اما در طراحي اين بادبندها بايد دقت كافي در جهت رعايتكليه نكات آيين نامه اي چه از طرف طراحان و چه از طرف دستگاههاي نظارتي انجا مپذيرد. طراحي صحيح اين بادبندها منجر به بادبندها و تيرهايي سنگينتر از حالت بادبندهم محور مي شود ؛ به همين جهت پيشنهاد مي شود كه طراحان حتي الامكان از اين سيستمبه عنوان اولين گزينه استفاده ننماين
بادبند هاي همگرا (CBF) و باد بند های واگرا (EBF)
بادبند های فولادی از جمله سیستم هایی هستند که در برابر نیروهای جانبی مقاومت می کنند با بادبندگذاری در تعدادی از قاب های ساختمان درهرامتداد و با کمک عملکرد دیافراگم صلب کف سازه می توان آن راستا را مهار شده در نظر گرفت . بادبند گذاری به دو نوع همگرا و واگرا تقسیم می شود . در مهاربندی همگرا امتداد اعضا شامل تیر، ستون و مهاربند همگرا از یک نقطه عبور می کنند.
از مزایا و معایب بادبندهای همگرا می توان به موارد زیر اشاره کرد :
مزایا:
سختی بالا برای سازه 
کنترل تغییر مکان جانبی سازه تا حد زیاد
معایب:
ایجاد محدودیت از نظر معماری برای ایجاد بازشو
با توجه به سختی زیاد این مهاربندها شکل پذیری آنها کم می شود و در نتیجه قابلیت جذب و دفع نیروی زلزله در آنها کاهش پیدا می کند و ارتعاش در سازه بالا می رود.
مهاربندهای واگرا را در انواع زیر می توان به کار برد :
بادبندهای واگرا باید حداقل در یک انتهای باد بند به تیر متصل باشند و حداقل یک انتهای بادبند به گره تقاطع تیر و ستون متصل نباشد.
دراین مهاربندها شکل پذیری نسبت به بادبندهای همگرا افزایش پیدا می کند و عمل دفع انرژی ناشی از نیروی زلزله بهتر انجام می شود .

 

افزایش ضخامت بتن در سقف های تیرچه و بلوک :

علاوه بر افزایش بار مرده سازه باعث اعمال بارهای بیش از حد به تیرچه ها شده که در نتیجه آن خیز بیش ازحد تیرچه ها ودرنتیجه ترک های بزرگ در سقف رخ میدهد که از نظر روانی نیز بر کابران ساختمان تاثیر گذار خواهد بود.

 

افزایش سیمان در بتن :

 سیمان تنها نقش ماده ی چسبنده را داشته وافزایش بیش از حد مورد نیاز آن تاثیری در مقاومت نداشته بلکه میتواند تاثیر منفی بر مقاومت بتن بگذارد و همچنین عاملی بر غیر اقتصادی شدن طرح اختلاط می باشد.

افزايش عيار سيمان با ثابت بودن مقدار آب بتن موجب كاهش نسبت آب به سيمان مي شود و تأثير نسبت آب به سيمان بر كيفيت بتن كاملاً شناخته شده است. در اين سمينار در مورد اثرات تغيير عيار سيمان  بر كيفيت بتن به صورت مشروح بحث خواهد شد. ميدانيم که با افزايش عيار سيمان، مقدار آب و حجم خمير سيمان افزايش مي يابد كه ضمن بهبود كارآيي موجب كاهش مقاومت و دوام بتن مي شود. به هر حال كاهش عيار سيمان تا آن جا ممكن است كه حجم خمير سيمان براي ايجاد كارآيي و چسباندن سنگدانه ها كافي باشد. به جاي مفهوم عيار سيمان، گاه نسبت سنگدانه به سيمان بكار مي رود.

افزايش حجم خمير سيمان نسبت به حداقل ممكن خمير سيمان مي تواند به افزايش حجم حفرات منجر گردد و از نظر دوام با كاهش كيفيت همراه شود. افزايش حجم خمير سيمان، جمع شدگي خودزا، جمع شدگي خميري ناشي از تبخير در بتن تازه و جمع شدگي ناشي از خشك شدگي در بتن سخت شده را به دنبال مي آورد كه موجب كاهش مقاومت و دوام بتن مي شود.

كاهش حجم خمير سيمان تا حداقل ممكن به كاهش حجم حفرات و پيچ در پيچ شدن لوله هاي موئينه به واسطه افزايش حجم سنگدانه منجر مي گردد و ثبات حجمي بيشتري حاصل مي شود و در نتيجه با افزايش مقاومت و دوام روبرو مي شويم.

بديهي است حداقل عيار سيمان  و حداقل حجم خمير سيمان تابع حداكثر اندازه سنگدانه و دانه- بندي آن و ساير خصوصيات سنگدانه مانند شكل و بافت سطحي است.نمي توان دقيقاً مقدار مشخصي را براي آن تعيين كرد بهرحال لازم است تغييراتي در آيين نامه ها و مشخصات فني موجود ايجاد نمود

 

افزایش آب در بتن :

کمتر مهندسی وجود دارد که از تاثیر منفی افزایش آب در بتن بر مقامت بتن اطلاع نداسته باشد .افزایش بی رویه آب علاوه بر کاهش مقاومت می تواند باعث نفوذ پذیری بیشتر و ایجاد ترک در بتن و پوکی بتن شود.

 

افزایش زمان ویبره :

 این عمل باعث جدایی دانه بندی بتن و خروج شیره بتن از ان شده که عامل مهمی در کاهش کیفیت بتن خواهد بود ( زمان پیشنهاد شده برای ویبره بین 3تا 5ثانیه بسته به حجم بتن میباشد)

 زمان دقيق لرزاندن بر حسب نوع بتن و ظاهر شدن خمير سيمان بر سطح بتن تعيين مي‌شود. زمان نفوذ لرزاننده معمولاً بين 5 تا 15 ثانيه مي‌باشد. اگر زمان لرزش كم باشد، سنگدانه‌ها به سمت بالا حركت مي‌كنند، اما ملات فرصت كافي براي جاري شدن ندارد، لذا بتن متخلخل مي شود. اگر زمان لرزاندن زياد باشد، مقدار زيادي شيره بتن به سطح آمده و جداشدگي اتفاق مي‌افتد.

لرزاننده بايد بصورت عمودي و در فواصل يكنواخت به داخل بتن فرو برده شود. فواصل بايد براساس شعاع عمل لرزاننده و همپوشاني سطح عمل تعيين شود. اما بطور معمول  اين فاصله حدود  450  تا حداكثر  750  ميليمتر است.

 

بايد به اين نكته توجه داشت كه بتن با نسبت زياد آب به سيمان و با تراكم خوب در مقايسه با بتن با نسبت كم آب به سيمان، و با تراكم ناكافي بسيار بهتر عمل مي كند، لذا پس از حمل و ريختن بتن بايد در تراكم مناسب بتن كاملاً دقت داشت.

در سطوح بزرگ، مانند دالها استفاده از لرزاننده‌هاي سطحي كه بر روي سطوح بتن حركت مي‌كنند و يا استفاده از شمشمه مجهز به لرزاننده كه همزمان عمل تراكم و تراز كردن را انجام مي دهد، بسيار مناسب‌اند.

 

لرزاندن بتن در اطراف قالب درناحيه پوشش بسيار با اهميت است. در اين حالت بهتر است از لرزاننده‌هاي خرطومي با حداكثر قطر 25 ميليمتراستفاده شود، گرچه بايد دقت نمود تا لرزاننده با بدنه قالب تماس پيدا نكند .


لرزاندن مجدد حداكثر بعد از 2 ساعت از بتن‌ريزي، در صورتي كه  لايه‌هاي بتن‌ريزي داراي عمق زيادي باشند، براي جلوگيري و از بين بردن تركهاي پلاستيك، و در صورتيكه بتن هنوز گيرش پيدا نكرده، مجاز است. اين روش تنها قبل از گيرش اوليه بتن مجاز است و با توجه به سرعت گيرش بالا در هواي گرم بايد به آن توجه كرد. اين روش بخصوص در بتن‌هايي كه داراي مقاديري روباره يا پوزولان هستند و زمان گيرش اوليه بيشتري دارند قابل استفاده است. همچنين ضربه‌زدن توسط ماله به سطح بتن نيز روش مناسبي است.   


افزایش سایز نبشی بالاسری در اتصالات مفصلی :

 

این پدیده باعث کاهش انعطاف پذیری اتصال شده و در نتیجه ماهیت مفصلی بودن اتصال از بین رفته و به اتصال نیمه صلب نزدیک می شود که نتیجه آن اعمال لنگر پیش بینی نشده به اتصال و در نتیجه اعمال این نیروی اضافی به تیر ها و ستون ها خواهد بود.SAKHT BAZAR